ลอนมาตรฐาน

ลอนมาตรฐาน (Standard Metal sheet)


มีความกว้างไม่ต่ำกว่า 760 มม. มี 5 สันลอน ความสูงลอน 24มม.ท้องแผ่นมีสันลอน 2 เส้น เหล็กมาตรฐาน ลอนยอดนิยมแข็งแรงทนทาน ความหนาตั้งแต่ 0.2-0.6มม

image
You cannot copy content of this page
error: Content is protected !!