ลอนสเปน

ลอนสเปน (Metal Roofing Sheet spanish)


สันลอนมีลักษณะโค้งมน คล้ายกระเบื้องซีแพค ดูดีมีสไตล์ ความกว้างไม่ต่ำกว่า 750 มม. 5 สันลอน ความสูงลอน 36 มม. มีความหนาตั้งแต่ 0.2-0.6

image
You cannot copy content of this page
error: Content is protected !!